keuringsstickers

Keuringsstickers

In elk bedrijf wordt gebruikt gemaakt van verschillende soorten arbeidsmiddelen. Dat kan elektrisch gereedschap zijn, maar ook ladders, printers en koffiezetapparaten worden gerekend onder de arbeidsmiddelen. Al die apparaten en toestellen moeten aan strenge eisen voldoen zodat er veilig mee gewerkt kan worden.

Om te controleren of er nog aan de veiligheidseisen wordt voldaan, moeten de arbeidsmiddelen regelmatig worden gecontroleerd op defecten of gebreken. Voor veel apparaten is dat een keer per jaar, maar het kan ook om de drie of vijf jaar zijn.

Zijn keuringsstickers verplicht?
Het gebruik van keuringsstickers is niet verplicht. Bij NEN- en VCA-keuringen is het wel verplicht om een administratie of register van de keuringen bij te houden. Het gebruik van stickers maakt het echter eenvoudiger om na te gaan wanneer de volgende keuring plaats moet vinden. Je hoeft dan niet steeds in de administratie te duiken. Bovendien kan iedereen in het bedrijf dit controleren omdat er enkel even op de sticker gekeken hoeft te worden. De gebruikers van de arbeidsmiddelen kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden om voor of na gebruik van een apparaat de sticker te controleren. De kans dat er een keuring vergeten wordt, is dan erg klein.

Verschillende soorten keuringsstickers
In een bedrijf wordt meestal gebruik gemaakt van veel verschillende soorten bedrijfsmiddelen. Voor al die bedrijfsmiddelen zijn er andere eisen en aanbevelingen ten aanzien van de periodieke keuringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN- en VCA-normen. Bij Boer & Van Wijk kunt u keuringsstickers bestellen voor de meest gebruikelijke NEN- en VCA-keuringen.

Maar er zijn ook bedrijfsmiddelen waarvoor slechts een periodieke controle of inspectie nodig is. Ook voor deze situaties heeft Boer & Van Wijk de geschikte keuringsstickers.