Patiënten- 
welzijn

Is er in de zorgwereld genoeg aandacht voor de waarde van kunst?

Gelukkig is hier steeds meer oog voor. Of het nu participatieve kunst is of een schilderij aan een muur, het prikkelt de hersenen. Dat is bewezen in de hersenwetenschap. Op een MRI is zichtbaar dat delen van de hersenen oplichten als iemand een gedicht leest of een mooi beeld ziet. Een ziekenhuis met wanden waar aandacht aan de omgeving is

gegeven, bieden een duidelijk belevingsverschil met kale, witte, steriele muren. Niet alleen voor patiënten, maar ook voor de bezoekers en de medewerkers. Niet iedereen zal er oog voor hebben, maar het leidt af, helpt bij het oriënteren in een ziekenhuis en het kan zelfs troost bieden; onbewust doet het iets. (Bron LKCA)

Deze kennis gebruiken wij bij onze adviezen en passen we toe bij opdrachten vanuit het publieke domein.
 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de oogpoli van het ASz in Dordrecht.
De wachttijden in een dergelijke poli kunnen, ivm ‘druppelen’, flink oplopen. Afgezien van de thema-uitvoering, ‘Het Hof en de Eerste Vrije Staten Vergadering’, waarbij sfeerfoto’s op wandformaat de boventoon voeren, is er speciaal voor de kinderen, binnen het leidende thema een ‘speelmuur’ ontworpen door onze vaste vormgever.

Zijn speciale aandacht kreeg de ‘druppelwachtkamer’. Deze ruimte werd begrensd door 2 ramen van circa 3 x 7 m. met erg veel invallend licht. Een ieder die ooit ‘gedruppeld’ is voor een oogonderzoek weet dat veel licht pijn doet aan de ogen, tot hoofdpijn toe. De opdracht luidde: reductie van het invallende licht, het karakter van open ruimte bewaren en passend binnen het thema.

Door gebruik te maken van de stadswapens van de deelnemende steden aan die vergadering, toegepast op vrij-hangende textielframes, werd direct aan twee van de voorwaarden voldaan. Vervolgens werden de overgebleven ramen beplakt met een speciaal hiervoor ontworpen en gesneden materingsfolie. Hiermee werden aan alle voorwaarden voldaan.

De grootste waardering die wij konden ontvangen waren de lovende reacties van de
patiënten zelf, alsook van het daar werkzame personeel.

Egstraat 30
3319 LA  Dordrecht
Nederland

Copyright © 2021 Boer & Van Wijk. All rights reserved.  www.boerenvanwijk.nl